Drink ik teveel?

Hierdoor weet je of je teveel alcohol drinkt!

Waarschijnlijk lust je wel een biertje of een glas wijn. Misschien ben je een drankje teveel gaan waarderen waardoor je met grote regelmaat, voor je beleving, flink wat alcoholische dranken drinkt.

Drink ik teveel? Reële kans dat je inderdaad meer drinkt dan goed is voor je. Ons land heeft de gezelligheidscultuur verweven met het nuttigen van drank. Met alle rampzalige gevolgen, ook voor jouw lichaam en geest, van dien.

We geven je graag inzicht in de vraag; Drink ik teveel? Dat doen we door in te gaan op wat teveel, ofwel overmatig drankgebruik, precies inhoudt. En dat maken we graag concreet, zodat jij de vraag ‘drink ik teveel’ voor jezelf kunt beantwoorden. Ook vertellen we je meer over de gevolgen van teveel drinken en de uitdagingen om minder te drinken of zelfs te stoppen.

Natuurlijk geven we je tenslotte meer informatie over de handvatten die we je bieden, waarmee je over een poos de vraag ‘drink ik teveel?’ volmondig met nee kunt beantwoorden. Deze handvatten bestaan uit onze verschillende producten:

Vrouw nipt aan glas

Wat is overmatig drankgebruik?

Gezelligheid kent geen tijd, een typisch spreekwoord vanuit ons land. Gezelligheid zit verweven in hoe we zijn als Nederlanders. 

Hoewel het positief lijkt te zijn dat gezelligheid kenmerkend is voor de inwoners van ons land, heeft het ook schaduwzijden. De belangrijkste daarvan is het koppelen van alcoholgebruik aan gezelligheid. Al vanaf jonge leeftijd wordt er stevig gedronken. Je leest daarover meer op deze pagina.

Maar wanneer wordt drankgebruik overmatig en moet je de vraag ‘Drink ik teveel?’ bevestigend beantwoorden? Het antwoord daarop is complex, omdat het afhangt van diverse persoonlijke factoren. We zetten er een aantal op een rijtje:

  • Natuurlijk gaat het om de hoeveelheid alcohol die je drinkt.
  • De frequentie. Bijvoorbeeld dagelijks of alleen in de weekenden?
  • Hoe je lichaam reageert op alcohol.
 

Om het toch concreet te maken hanteren we benoemen we toch graag het advies van de Gezondheidsraad: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Man ligt met hoofd op bar

'Drink ik teveel?' Wel als je hieraan voldoet

Alhoewel het dus afhangt van verschillende factoren hebben verschillende deskundigen toch een uitgangspunt genomen waaraan je je kunt toetsen of je een overmatige alcoholgebruiker bent.

  • Voor mannen geldt dat je jezelf kunt aanmerken als overmatige drinker als je in een week meer drinkt dan 21 glazen alcohol.
  • Voor vrouwen ligt deze grens op 14 glazen per week.

 

Terugkomend op de vraag ‘drink ik teveel?’, wees niet te snel opgelucht als je niet voldoet aan bovenstaande normen. Er is wel degelijk reden tot zorg als je niet voldoet aan het advies van de Gezondheidsraad; drink maximaal één glas per dag. 

Als je gemiddeld genomen meer dan één glas alcohol per dag drinkt, is dat al tegen het advies van de Gezondheidsraad in en zal het negatieve gevolgen hebben voor je lichaam en geest.

Dit zijn de cijfers

Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar de cijfers over alcoholgebruik. Meer dan driekwart van de Nederlanders drinkt alcohol. Iets minder dan de van de bevolking houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad.

Bijna 15% van de bevolking drinkt overmatig of vallen zelfs onder de categorie ‘Zware drinkers’. Deze laatstgenoemde groep wordt gedefinieerd als hen die minimaal één keer per week 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen alcohol op een dag drinken.

vrouw loopt op de weg

Inhoudsopgave

Wat zijn de gevolgen als je teveel drinkt?

Het (te)veel nuttigen van alcohol blijft niet zonder effect voor lichaam en geest. Het is ronduit slecht voor de:
  • Hersenfunctionaliteit
  • Werking van de lever
  • Nieren
  • Bloedvaten

Minder drinken, hier moet je op letten

Natuurlijk hopen we dat, wanneer je (te)veel drinkt, gaat minderen of zelfs stoppen met drinken. Wij geloven, en horen het vanuit de ervaringen in onze online community, dat je geen spijt zult krijgen van die keuze. Je voelt je beter in je vel en fitter.

Tegelijkertijd zal deze keuze je voor uitdagingen stellen. De belangrijkste uitdagingen zullen zich uitten in groepsdruk en compensatiegedrag. We geven je graag handvatten hoe je die het hoofd kunt bieden.

Vrouw nipt aan glas

Drink ik teveel met nee beantwoorden?

Vanuit een deskundig team hebben we verschillende opties ontworpen om jouw te ondersteunen van de alcohol af te blijven.

Morgen stop ik echt, net als gisteren

Wanneer je wilt minderen of stoppen met alcohol biedt ons boek veel houvast. Geschreven door deskundigen op een vlotte manier. Praktisch en inhoudelijk. Meer over ‘Morgen stop ik echt’ lees je hier.

Coaching

We hebben al veel uitdagingen mogen aangaan met onze coachees. Met deskundige begeleiding ga jij je doelen halen. De intensiviteit en de duur van het traject hangt af van jouw wensen.

Online community

Toegang hebben tot deskundigen, gemotiveerd hebben en sparren met gelijkgestemden? Wordt onderdeel van onze online community.

Drink ik teveel? Stel je vragen

Founder van Sober in Life en deskundige, Esther ten Hove, is graag voor je beschikbaar als je meer wilt weten over (overmatig) drankgebruik en hoe te stoppen. Neem contact op met haar voor het stellen van je vragen en een kennismaking.