1. IN OPBOUW
 

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van soberinlifeOp deze pagina vind je alle informatie over hoe ik jouw privacy waarborg. Heb je naar aanleiding van deze pagina nog vragen omtrent je privacy, mail dan naar info@solifeclub.nl

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

soberinlife kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Verwerkte gegevens

Soberinlife maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. we registreren een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina’s die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld;
 • persoonsgegevens over je gedrag op de Website zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en sancties.

 

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Soberinlife verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Als je er van overtuigd bent dat Soberinlife  zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via  info@solifeclub.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

 

 

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Soberlinife houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan Soberinlife.nl verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten aan je te verlenen en om u in staat te stellen uw ervaringen over producten te delen.
 • om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Websites;
 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
 • om doelgroep en bijpassend gebruik van de website te kunnen definiëren;
 • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Websites en onze diensten;
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen waarbij we kunnen bijhouden of je deze opent;
 • om fraude en misbruik te voorkomen;
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
 • indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten (opt-in).

 

Gegevensverstrekking aan derden

Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: Soberinlife schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

Ontvangers

Soberinlife publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de websites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. Ook de content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

Soberinlife zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er sprake is van een bijzondere actie of prijsvraag in samenwerking met een derde partij. in dergelijke gevallen maken wij dit altijd op voorhand bekend zodat u de keuze heeft deel te nemen of niet. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. Soberinlife is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Soberinlife niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

 

Google Analytics

Tweakers.net en Hardware.info maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind je bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

 

 

WooCommerce
Mijn webshop wordt gehost door WooCommerce. Lees hier de WooCommerce Privacy Policy. Het programma WooCommerce is geïntegreerd in mijn WordPress website. Zij hanteren dus eigen voorwaarden. De keuzes die ik heb gemaakt in WooCommerce, is dat ik behandelende bestellingen voor 1 jaar bewaar, voltooide bestellingen bewaar ik 3 jaar. De reden hiervoor is dat ik ten alle tijden terug kan kijken wat er in mijn webshop is gebeurd.


Mollie
Als jij gaat afrekenen krijg jij te maken met een betalings-systeem. Hiervoor gebruik ik Mollie, naar mijn idee het meest veilige betalingssysteem wat er is. Mollie heeft een uitgebreide Privacy Policy zodat je precies kan lezen wat er gebeurd met je belangrijke informatie.

 

Mailchimp

Als jij je abonneert op mijn nieuwsbrief laat jij jouw mailadres achter. Dit mailadres wordt opgeslagen in het systeem van Mailchimp. Lees hier hun privacy verklaring. Jouw mailadres exporteer ik in een excel-bestand zodat ik elke maand jou een e-mail kan sturen. Je kunt je hiervoor gratis uitschrijven en dan wordt je mailadres verwijderd uit mijn systeem. Je mailadres wordt dan niet langer meer bewaard bij Mailchimp of Sober in Life. Jouw mail-adres wordt alleen gebruikt wanneer je staat aangemeld voor de nieuwsbrief en niet voor andere doeleinden.

 

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die je op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die je op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 5 jaar.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de My Soberinlife pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd kan je een mail sturen naar info@solifeclub.nl om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Soberinlife zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Soberinlife de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Soberinlife stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Soberinlife de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Soberinlife de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Soberinlife  niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Soberinlife de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met info@solifeclub.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 7 april 2021.

 

Cookies

Functionele cookies
Mijn website plaatst functionele cookies om m’n website goed te laten werken. Hiervoor plaatsen we ook Google Analytics cookies die geanonimiseerde gegevens levert over site gebruik.
Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat weergave voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer je naar een andere subpagina gaat, de website goed op je beeldscherm wordt weergegeven, onthouden wordt of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, misbruik kan worden opgespoord.

Onderzoek cookies
Af en toe stort ik me op het verbeteren van mijn website. Onder andere door te analyseren hoe bezoekers, waaronder jij, mijn website gebruiken, hoe je mijn site gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten. Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics.
Social media en YouTube cookies – Bewaar voorkeuren
Om inhoud van mijn website te kunnen delen op social media worden er door Facebook, Instagram, Huddle en Twitter cookies geplaatst. Voor het kijken van video’s plaatsen YouTube en Vimeo cookies. Jij moet deze cookies accepteren om makkelijk bepaald materiaal van deze platformen te kunnen zien,  van mijn site iets op te slaan en/of te snel te navigeren naar je account bij een van deze platformen.

Tracking cookies

In het geval ik advertenties toe wilt staan van derde partijen of ongenanomiseerde analytische gegevens moet jij eerst tracking cookies hebben geaccepteerd. Het voordeel van deze cookies is dat je mogelijk advertenties te zien krijgt die op jou afgestemd zijn door advertentie netwerken. Cookies die hieronder kunnen vallen zijn afkomstig van Tradetracker, Adsense en/of Facebook.

 

 

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die je op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die je op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

 

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 5 jaar.

 

 

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Waar we jouw data naartoe sturen

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden. Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook een verzoek doen of we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam-detectieservice geleid worden.

Hoe we jouw gegevens beschermen

Mijn website is goed beveiligd. Bij enige twijfels over hacks of problemen zal ik er alles aan doen om jouw mailadres + naam te beschermen. Bij twijfels, mail naar info@solifeclub.nl.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

 

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

 

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

 

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

 

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op je computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op je interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser. Wil je de toestemming voor het plaatsen van cookies op Soberinlife intrekken, dan kan dat via deze pagina

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je na het lezen van ons cookiebeleid nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@solifeclub.nl